zaterdag 15 augustus 2009

Mary Rose

Op deze website http://www.lesfilsdemimie.be/ zag ik zo'n mooi patroon dat ik het met jullie wil delen, natuurlijk heb ik eerst toestemming gevraagd. Eerst zie je een mooi herfstwerkje en daaronder Mary Rose..... het is afgeleid van de Mary Wigham sampler. Als je heb download vraagt de maakster of je een kleine bijdrage wilt geven net als bij de originele sampler.
On this website http://www.lesfilsdemimie.be/ I saw a beautiful pattern that I want to share with you, of course I asked permission. First you see a beautiful autumnwork below Mary Rose ..... it is derived from the Mary Wigham sampler. If you have download it, the designer ask you want to give a small donation, it works the same as the original sampler.

woensdag 12 augustus 2009

Nieuwe spullen / New stuff


Ik had geluk met bieden op Ebay en heb 3 pakketjes gekocht van The Victoria Sampler om kruidenzakjes te maken.
I had luck with bidding on Ebay and I bought 3 packets of The Victoria Sampler to make herbal sachets.


Dit patroon van The Prairie Schooler heb ik erbij besteld. Hier ga ik volgend jaar Januari mee beginnen. Ik wil al heel lang iets van The Prairie Schooler maken.

I have ordered to this pattern of The Prairie Schooler. I will start with this next year January. I wish a long time something to make from The Prairie Schooler.