woensdag 12 augustus 2009

Nieuwe spullen / New stuff


Ik had geluk met bieden op Ebay en heb 3 pakketjes gekocht van The Victoria Sampler om kruidenzakjes te maken.
I had luck with bidding on Ebay and I bought 3 packets of The Victoria Sampler to make herbal sachets.


Dit patroon van The Prairie Schooler heb ik erbij besteld. Hier ga ik volgend jaar Januari mee beginnen. Ik wil al heel lang iets van The Prairie Schooler maken.

I have ordered to this pattern of The Prairie Schooler. I will start with this next year January. I wish a long time something to make from The Prairie Schooler.

4 opmerkingen: